Vývojová psychologie pro sociální práci

PhDr. et PhDr. Radek Ptáček, Ph.D., MBA a RNDr. Hana Kuželová
Ministerstvo práce a sociálních věcí, 2013

Publikace Vývojová psychologie pro sociální práci vznikla jako podpůrný a doplňkový materiál pro účely dalšího profesního
vzdělávání sociálních pracovníků.
Cílem textu je podat přehled základních faktů a souvislostí psychického a sociálního vývoje dítěte v kontextu sociální práce.
Základním cílem tohoto textu je především popsat jednotlivá stádia normálního
psychického vývoje dítěte a zdůraznit specifické otázky, které sociální pracovníci v tomto období mohou řešit. Popisována jsou nejen fakta o normálním vývoji, ale i některé dílčí teoretické otázky související zvláště s vývojem osobnosti dítěte a jeho socializací. Publikace je koncipována jako učební text a manuál, ke kterému se mohou sociální pracovníci v případě potřeby
vracet.

PřílohaVelikost
VyvojovaPsychProSocPraci.pdf1.64 MB