Informace k novele zákona o sociálně-právní ochraně dětí

Na stránkách http://www.mpsv.cz/cs/14224 jsou k dispozici informace Ministerstva práce a sociálních věcí k novela zákona o sociálně - právní ochraně dětí.
Mimo jiné:
text novely a prováděcí vyhlášky
shrnutí a vysvětelní nejdůležitějších změn v zákoně
odpovědi na nejčastější dotazy
informace a formulář k vyhodonocování situace dítěte a jeho rodiny
formuláře pro pověřené osoby, které mají zájem uzavírat dohody o výkonu pěsotunské péče