Praktické

Materiály, tipy, praktické pomůcky nejen pro náhradní rodiče.

První volba rodina

Upřednostňování podpory péče příbuzných

EveryChild a HelpAge Interntional

Tato práce přináší zjištění že většina příbuzenské péče je neformální a proto děti a jejich pečovatelé mohou být opomíjeni socálními službami a nemusí se podílet na benefitech sociálních dávek. Starší pečující osoby mohou narážet na finanční problémy v péči o děti. Přestože vě+tšina pečovatelů má na mysli dobro dětí může se stát že některé děti zejména dívky budou zneužívány a diskriminovány. Práce ukazuje, jaké výhody může přinést podpora a ocenění příbuzenské péče pro děti.

Pěstounská péče na přechodnou dobu pro nejmenší děti

Ministerstvo práce a sociálních věcí

Publikace se zabývá zdůvodněním potřebnosti pěstounské péče na přechodnou dobu pro nejmenší děti a zkušenostmi s její realizací v ČR.

Průvodce pojištěním pěstounů a dětí v jejich péči

Amalthea, o.s.

Praktický rádce pro pěstouny zda a co lze při výkonu pěstounské péče pojistit.

Celý průvodce je ke stažení na stránkách http://www.amalthea.pardubice.cz/aktuality/2012/pruvodce-pojistenim-01.pdf

Zapomenuté rodiny - dopady uvěznění

Služby pro náhradní rodiny

Náhradní rodiny potřebují podporu služeb
Mgr. Jaroslava Máliková

Služby pro náhradní rodiny jsou potřeba
Arie Farnam

Texty k přečtení na http://www.cijedite.cz/?nav=temata/

Práce pěstounky mě naplňuje radostí

Alena Rejsová, pěstounka

Průvodce pojištěním pěstounů a dětí v jejich péči

Amalthea, o.s.

O filiálnej terapii a náhradnom rodičovstve

Najnovšie číslo časopisu Nebyť sám (vydáva Asociácia náhradných rodín), pre rodičov i odborníkov z oblasti náhradného rodičovstva, prináša viaceré články o filiálnej alebo hrovej terapii, ale aj prvú časť prekladu knihy Bryana Posta Od strachu k láske, či informácie o diagnosticko-terapeutickom pobyte jednej náhradnej rodiny v Poľsku.

Sprievodca pre rodičov v oblasti traumy a pripútania

V najbližších dňoch výjde na Slovensku ojedinelá, ale veľmi aktuálna publikácia Sprievodca pre rodičov v oblasti traumy a pripútania. Obzvlášť užitočná môže byť táto publikácia pre rodičov i odborníkov v oblasti náhradnej rodinnej starostlivosti.

KRUH MLADÝCH - iniciativa pro mladé (nejen) v pěstounské péči

Kruh mladých je novou iniciativou, která sdružuje mladé lidí z náhradní rodinné péče, tedy se zkušenostmi s ústavní výchovou, pěstounskou péčí, osvojením nebo třeba soužitím s pěstounskými sourozenci.

Kruh mladých je otevřený i pro další mladé lidi, vítány jsou jakékoliv nové nápady, připomínky a názory.
Možnost se připojit je účastí na dalším, setkání.
V pořadí třetím setkání setkání se uskutečnilo 2.-4. března 2012 ve Svitavách.

Kontaktní osoba: Radka Švestková

Interaktívna kniha pre deti a tínedžerov v pestúnskych a adoptívnych rodinách

Návrat vydal ďalšiu knihu, tentokrát jej patrí špeciálne prvenstvo. Ide o prvú slovenskú knihu písanú v jazyku detí o náhradnej rodinnej starostlivosti.

Zdravotně znevýhodněné dítě v NRP

Prof. PhDr. et RNDr. Marie M. Vágnerová, CSc.
Vydalo Středisko náhradní rodinné péče v rámci projektu „Náhradní rodina + dítě + odborník jako partneři (Metodické centrum pro NRP)“, který podpořila Nadace Sirius.

Brožurka rozebírá jednotlivá postižení a pomáhá těm, kteří o dítě pečují.

Informace MPSV k vyplácení dávek pěstounské péče

Informace MPSV č. 5/2011

V dokumentu je popsáno za jakých okolností vzniká nárok na dávky pěstounské péče a k jakému datu.
Druhý dokument obsahuje další zpřesnění těchto informací.

Převzato z http://www.mpsv.cz/cs/7250

Rozhovor s profesionálnou matkou

Rozhovor z časopisu Úsmev ako dar
Celý článek je k dispozici na http://issuu.com/usmevakodar/docs/mosty_3/17

Kojení přijatého dítěte

Veronika Nedbalová

Praktický návod,jak a proč začít s přípravou na kojení přijatého dítěte.

Syndikovat obsah