Zdravotně znevýhodněné dítě v NRP

Prof. PhDr. et RNDr. Marie M. Vágnerová, CSc.
Vydalo Středisko náhradní rodinné péče v rámci projektu „Náhradní rodina + dítě + odborník jako partneři (Metodické centrum pro NRP)“, který podpořila Nadace Sirius.

Brožurka rozebírá jednotlivá postižení a pomáhá těm, kteří o dítě pečují.
Někdy je předem jasné, že dítě je nějak zdravotně postižené, ale v průběhu času se mohou objevit další, nečekané problémy. Jindy není v době jeho příchodu do rodiny jasně řečeno, že má nějaký závažnější zdravotní problém, ale protože se projevuje jinak, než je obvyklé, náhradní rodiče začnou hledat důvod. Vzhledem k jejich, dost často zvýšené, úzkostnosti mohou mít pocit, že o dítě špatně pečují nebo že něco zanedbal někdo jiný. Jakákoli diagnostická a poradenská pomoc je v takových případech velmi užitečná, protože eliminuje zbytečné pocity nejistoty a poskytuje náhradním rodičům návod, jak s dítětem pracovat.

Účel metodiky

  • cílem metodiky je seznámit pěstouny a osvojitele s možnými projevy různých zdravotních znevýhodnění;
  • poskytnout jim informace o problémech, které z nich vyplývají pro další vývoj a výchovu takto postiženého dítěte;
  • naučit je rozeznávat signály různých potíží a hledat jejich řešení všemi dostupnými způsoby;
  • připomenout jim, že podobné problémy mají i jiní náhradní rodiče a že se všichni za daných okolností cítí nejistě. Podporu a pomoc potřebují nejenom svěřené děti, ale i oni sami, protože jejich úkol není snadný.

Brožurka je ke stažení na http://www.nahradnirodina.cz/files/File/metodika_imprim-30-6-2011.pdf