Sprievodca pre rodičov v oblasti traumy a pripútania

V najbližších dňoch výjde na Slovensku ojedinelá, ale veľmi aktuálna publikácia Sprievodca pre rodičov v oblasti traumy a pripútania. Obzvlášť užitočná môže byť táto publikácia pre rodičov i odborníkov v oblasti náhradnej rodinnej starostlivosti.

Príručka vznikla v Spojených štátoch amerických, zostavila a vydala ju asociácia ATTACh (Association for Treatment and Training in the Attachment of Children) venujúca sa problematike porúch pripútania u detí a ich liečbe.

Mala by slúžiť všetkým rodičom a odborníkom/čkam ochotným pomôcť dieťaťu, ktoré zažilo v útlom detstve traumatické udalosti v blízkom vzťahu. Na Slovensku ani v blízkom okolí zatiaľ podobná publikácia nevyšla. Dúfame, že bude účinným nástrojom pre tých, ktorí sa o „zranené“ deti starajú, že bude povzbudením i oporou. Príručka je písaná s hlbokým porozumením pre túto tému, využíva aktuálne poznatky v oblasti traumy a teórie pripútania. V prvej časti prináša teoretické poznatky a koncepty, v tej ďalšej už prepája teóriu s praxou. Ozrejmuje terapeutické rodičovstvo a jeho filozofiu, ponúka aj základné smerovanie pomoci pri rôznych ťažkostiach detí. Snaží sa rozobrať všetky dôležité témy a dilemy, ktoré terapeutické rodičovstvo so sebou prináša. Celá príručka je popretkávaná príkladmi, resp. príbehmi konkrétnych rodín, čím knihe dáva ďalší rozmer – rozmer konkrétneho ľudského snaženia.

Veríme, že vás nadchne a inšpiruje rovnako ako nás! Nech vám prinesie vhľad a bude záchytným bodom pri výchove a starostlivosti o prijaté deti!
Ďakujeme organizácii ATTACh za láskavé dovolenie preložiť príručku, distribuovať ju a tak ju sprístupniť rodičom a odborníkom/čkam na Slovensku. Viac info na www.navrat.sk