Služby pro náhradní rodiny

Náhradní rodiny potřebují podporu služeb
Mgr. Jaroslava Máliková

Služby pro náhradní rodiny jsou potřeba
Arie Farnam

Texty k přečtení na http://www.cijedite.cz/?nav=temata/

Mgr. Máliková popisuje rozvoj služeb pro náhradní rodiny na pozadí postupných změn v pěstounské péči v České republice. Autorka jmenuje služby poskytované občanským sdružením Rozum a cit, včetně potřebného individuálního přístupu ke klientům. Závěrem poukazuje na nutné koncepční a legislativní změny, které musí předcházet profesionalizaci pěstounské péče.

Oponentní komentář k textu - Mgr. Šárka Bystroňová
Oponentní komentář k textu - Jana Lexová, DiS.

------------------------------------------------------

Autorka Farnam ve svém příspěvku popisuje vlastní zkušenosti s využíváním služeb pro náhradní rodiny. Protože se otázkám spojeným s přijetím dětí, attachmentem, etnickými specifiky, atd. věnuje autorka velmi aktivně, nabízí v textu výčet služeb, které jsou v České republice k dispozici a těch, které se naopak nedostávají.

Oponentní komentář k textu - Mgr. Anna Kubeschová
Oponentní komentář k textu - Mgr. Ilona Volopichová
Oponentní komentář k textu - Vladimíra Weinlichová, DiS.