Interaktívna kniha pre deti a tínedžerov v pestúnskych a adoptívnych rodinách

Návrat vydal ďalšiu knihu, tentokrát jej patrí špeciálne prvenstvo. Ide o prvú slovenskú knihu písanú v jazyku detí o náhradnej rodinnej starostlivosti.
Knihu Vieš kto si? ...si veľmi dôležitá osoba napísalo spolu 20 autorov, 80 % z nich sú mladí ľudia zo Slovenska, ktorí majú osobnú skúsenosť s pestúnstvom, adopciou, s výchovou príbuznými, pobytom v detskom domove. Zvyšnými autormi sú sociálne pracovníčky a psychologička, ktoré viac než 24 mesiacov viedli individuálne a skupinové stretnutia s mladými dospievajúcimi z náhradných rodín a spracovávali s nimi ich životné histórie prostredníctvom tvorby Kníh života.

Kniha pre deti a tínedžerov má dve časti:

V prvej časti autori vysvetľujú jednoduchým spôsobom čo je adopcia, pestúnstvo, načo sú súdy, kto sú sociálni pracovníci a psychológovia. Takisto táto časť popisuje, kde všade žijú deti v pestúnstve a adopcii a popisuje aj rôzne dôvody prečo deti nežijú so svojimi pôvodnými rodičmi. Text je poprekladaný autentickými citátmi detí, pôvodných rodičov, sociálnych pracovníkov, pestúnskych i adoptívnych rodičov o tom, čo pre nich znamená pestúnstvo, čo sa im páči na adopcii, čo pre nich je ťažké, čo im pomáha a pod. Táto časť obsahuje aj interaktívne prvky: vťahuje čitateľa do diania knihy, kladie mu otázky a dáva mu priestor, aby ich zodpovedal – písomnou alebo kreslenou formou priamo do knihy.
Druhá časť knihy predstavuje slovom i fotografiou autorov knihy: mladých ľudí z rôznych miest Slovenska, ktorí zverejňujú svoje príbehy – príbehy o tom ako sú úspešní a v akých rôznych rodinách žijú (pestúnskych,adotpívnych či so svojimi príbuznými). Aj táto časť obsahuje interaktívny prvok – miesto pre profil čitateľa (dieťa, tínedžera, mladého dospelého z pestúnskej či adoptívnej rodiny).

Kniha využíva princíp:

  • peer roviny ( rovesník rovesníkovi, prípadne dieťa s príbehom sa prihovára inému dieťaťu na Slovensku s podobným príbehom),
  • posilnenia identity detí v náhradných rodinách (kde všade na Slovensku žijú deti v pestúnstve a adopcii, ako vyzerajú, o čom premýšľajú a pod)
  • pozitívneho povzbudzovania (každý môže byť úspešný)
  • interaktivity (napr. ak si v pestúnstve, napíš alebo nakresli čo sa ti na tom páči a pod)

Ako a kde používať knihu?

  • Pestúnsky a adoptívny rodič, príbuzný, ktorý má dieťa vo výchove (v náhradnej rodine): ju číta s dieťaťom a spoločne môžu vyplňovať odpovede na otázky a diskutovať
  • Dieťa/ténedžer v náhradnej rodine si ju číta samé a vyplňa, rodič (pestún, adoptívny rodič...) si ju číta sám, rodič sa zaujíma ako to dieťa vyplnilo, rozprávajú sa spolu o obsahu knihy, o jednotlivých častiach – dávajú si navzájom otázky, ktoré časti boli pre nich najzaujímavejšie a čím, ktoré sa im zdali nezrozumiteľné a prečo a ako ich dovysvetliť a pod, prípadne kto z autorov má podobný príbeh ako čitateľ a v čom, čo by ešte mohlo byť v knihe a pod)
  • Psychológ alebo špecializovaný sociálny pracovník pomáha dieťaťu, aby si vyplnilo knihu a aby s ním o nej hovorilo (napríklad pri príprave na vstup do náhradnej rodiny , na pôde detského domova, diagnostického centra, po vstupe do náhradnej rodiny a pod)
  • Prípadne iné možnosti

Fotografie, ktoré tu môžete vidieť sú z novej knihy. Autorom je Matej Kapusta, jeden zo spoluautorov knihy.
Knihu je možné zakúpiť vo všetkých Centrách Návrat.

Převzato z http://www.navrat.sk/?lang=SK&cat=067ac06819eca2eed61e29d61c036a4e