Praktické

Materiály, tipy, praktické pomůcky nejen pro náhradní rodiče.

Kojení adoptivní matkou - vliv na attachment a duševní zdraví

Mental health, attachment and breastfeeding: implications for adopted children and their mothers
Karleen D Gribble

Příručka pro syny a dcery pěstounů

Tato brožurka vznikla v Amalthea o.s. z podkladů organizace The Fostering Network

Knížka přináší informace pro děti pěstounů, odpovídá na otázky, které tyto děti často kladou a pomáhá je připravit na příchod pěstounského dítěte do rodiny.

Film o uspávání dětí s vážnou deprivací

Působivý film o uspávání dětí, které prožily první měsíce svého života v ústavu.

http://www.navrat.sk/?lang=SK&cat=91ab4c25e1f05d631548ee1887a5cea1

Rozhovor s pěstouny na přechodnou dobu

Čekáme, až zazvoní telefon

Rozhovor z časopisu Respekt č. 5/2011
Převzato z http://respekt.ihned.cz/c1-49633820-cekame-az-zazvoni-telefon s laskavým souhlasem redakce. na tomto odkazu si můžete přečíst celý článek i s fotografiemi.

S manželi Hláskovými o tom, jak zachránit miminka před ústavem

FairStart výcvikový program

Výcvikové materiály online včetně videa

FairStart výcvikový program byl vyvinut v Dánsku. Jeho cílem je zlepšit péči o nejmenší děti v ústavní péči a pěstounské péči. Celý program je online, včetně videí. K dispozici je také manuál. Program je zatím v angličtině několika dalších jazycích. Pokud byste program někdo přeložil do češtiny, prosím, kontaktujte nás na vzd@vzd.cz

Výcvikový program je na http://www.fairstart.net/training/index.html

Další informace o projektu a kontakty jsou na http://www.fairstart.net/

Dítě ve výchově příbuzných

Mgr. Veronika Uhlířová a kol.
Rozum a Cit

Občanské sdružení Rozum a Cit vydalo příručku „Dítě ve výchově příbuzných“.
Chce tak upozornit na toto opomíjené téma a pečujícím rodinám pomoci v jejichnelehké situaci.

Metodické doporučení pro zprostředkování mezinárodního osvojení do ciziny

Úřad pro mezinárodněprávní ochranu dětí

Ke stažení na stránkách ÚMPOD http://www.umpod.cz/dokumenty-ke-stazeni

Hodnocení ohroženého dítěte a rodiny v kontextu plánování péče

Hana Pazlarová, Oldřich Matoušek

Publikace nakladatelství Portál seznamuje odborníky, kteří v pomáhajících profesích pracují s rodinami,
změnami podoby rodiny, s obecnými teoriemi rodiny, s teritoriálním, ekonomickým chováním
rodiny a s vnějšími vztahy rodiny. Zabývá se také problematikou norem a postupů pro
hodnocení vývojové úrovně dítěte, postupy pro plánování práce s dítětem a rodinou.
se dotýká také ústavní péče a náhradní rodinné péče.
Knihu lze objednat na http://obchod.portal.cz/produkt/hodnoceni-ohrozeneho-ditete-a-rodiny/

Jak nepřecenit své síly?

PhDr. Mgr. Jeroným Klimeš, Ph.D. 2008
Když jsem začínal pracovat v oblasti náhradní rodinné péče (NRP), opravdu mě překvapilo, jak obrovský je rozdíl mezi pěstouny a osvojiteli. Abych se přiznal, dodnes mě to občas udiví a na řadu otázek týkajících se těchto rozdílů, stále nenacházím uspokojivou odpověď. Jednou z nich je otázka: Proč jevem předimenzování rodiny trpí především pěstouni, a ne osvojitelé?

Dojčiť adoptované dieťa?

Juraj Vegh, Centrum Návrat v Bratislave

Dnes, keď už aj dojčenie vlastného potomka prestáva byť samozrejmosťou, prichádzame s ponukou odpovedí na otázky: dojčiť adoptované dieťa? Dá sa to? Má to zmysel?

Koncom roka sa v Návrate v Bratislave uskutočnili dva minisemináre, na ktorých sa hovorilo o prínosoch adoptívneho dojčenia pre matku, aj dieťa. Sme vďační poradkyni v dojčení Andrejke Polokovej z OZ Mamila, ktorá o adoptívnom dojčení poskytla cenné informácie a je ochotná radiť mamám, ktoré sa rozhodnú dojčiť svoje adoptované dieťa.

Dojčiť adoptované dieťa?

Náměty pro nové rodiny k vyprávění

Terezka - o odlišném etnickém původu ke stažení na http://nahradnirodina.cz/files/File/terezka_pribeh_obrazky.pdf

Anička z velkého domu - ke stažení na http://nahradnirodina.cz/files/File/Anicka_z_velkeho_domu.pdf

Převzato z http://nahradnirodina.cz/ke_stazeni.html

Kapitolky z vývojové psychologie pro pěstouny a osvojitele

Doc. PhDr. Jiří Kovařík, Středisko náhradní rodinné péče

Články o jednotlivých vývojových obdobích, jak postupně vycházely v časopise Náhradní rodinná péče. Všechny také vyšly v publikaci Jiří Kovařík a spol.: Náhradní rodinná péče v praxi, kterou je možno objednat ve Středisku náhradní rodinné péče na info@nahradnirodina.cz

Publikováno s laskavým souhlasem Střediska NRP

Adaptácia - radosť a bolesť

Dušana Priehradná, Centrum Návrat Žilina

Obdobie adaptácie považujem za jedno z najťažších, ale zároveň najdôležitejších období v živote náhradných rodín.

Postupy a cíle psychologického vyšetření žadatelů o osvojení nebo pěstounskou péči

Metodické doporučení MPSV č.8/2009

Závěrečná písemná zpráva v rozsahu 1 strany by měla obsahovat stručné odpovědi na tyto (event. další navazující) otázky:

Jsou žadatelé způsobilí k výchově dítěte z hlediska charakteristik uvedených v dokumentu?
Jsou žadatelé aktuálně připraveni přijmout dítě do své péče?
Zjistilo psychologické vyšetření závažná rizika

  • V osobnosti některého z partnerů?
  • V kvalitě a stabilitě manželského soužití?
  • V motivaci žadatelů?
  • Ve výchovných schopnostech, postojích, nárocích, toleranci žadatelů

Odborné posuzování žadatelů o zprostředkování náhradní rodinné péče

Metodické doporučení MPSV č.7/2009

Zabývá se posuzováním a přípravami žadatelů o NRP včetně pěstounské péče na přechodnou dobu a hostitelské péče.

Syndikovat obsah