Dojčiť adoptované dieťa?

Juraj Vegh, Centrum Návrat v Bratislave

Dnes, keď už aj dojčenie vlastného potomka prestáva byť samozrejmosťou, prichádzame s ponukou odpovedí na otázky: dojčiť adoptované dieťa? Dá sa to? Má to zmysel?

Koncom roka sa v Návrate v Bratislave uskutočnili dva minisemináre, na ktorých sa hovorilo o prínosoch adoptívneho dojčenia pre matku, aj dieťa. Sme vďační poradkyni v dojčení Andrejke Polokovej z OZ Mamila, ktorá o adoptívnom dojčení poskytla cenné informácie a je ochotná radiť mamám, ktoré sa rozhodnú dojčiť svoje adoptované dieťa.

Dojčiť adoptované dieťa?

Dojčenie je proces, ktorý má obrovský vplyv na telesný a duševný vývin novonarodeného dieťaťa a významne ovplyvňuje aj samotnú matku. Blahodárne výživové účinky materského mlieka, ktoré sa nedajú ničím plne nahradiť, sú všeobecne známe. Už menej rozšírené je poznanie o dôležitosti dojčenia pre citový a osobnostný vývin dieťaťa. Emočná výmena, ku ktorej dochádza počas dojčenia medzi matkou a dieťaťom (dotyky, blízkosť, pohľady) predstavuje totiž ten najprirodzenejší rámec pre vytváranie vzťahovej väzby. Vzťahová väzba je práve tou križovatkou, na ktorej sa rozchádzajú osudy opustených detí v inštitúciách a detí vyrastajúcich v rodine. Opustené dieťa vitálne potrebuje vzťahovú väzbu a dojčenie je tým najprirodzenejším a najmocnejším rámcom na začiatok jej budovania. Takže: Áno, skúste dojčiť adoptované dieťa – ak máte odvahu, odhodlanie a chuť experimentovať.

Dá sa to?

Rozšírené názor, že matkin organizmus vytvára mlieko len pri narodení biologického potomka, je nepravdivým mýtom. Mnohé ľudské príbehy a aj príklady zo živočíšnej ríše dokazujú, že spúšťačom tvorby mlieka sú veľmi komplexné podnety, z ktorých mnohé sú psychologickej, a nie biologickej povahy. Duševné nastavenie vznikajúce v matke po prijatí opusteného dieťaťa môže v kombinácii s určitými podpornými postupmi naštartovať tvorbu mlieka a otvoriť tak pre dieťa aj matku bránu k výnimočnému zážitku plnohodnotného dojčenia.

Má to zmysel?

Po prečítaní vyššie uvedených informácií si na túto otázku môžete odpovedať aj sami. My si myslíme, že áno. Ak máte chuť a potrebu o tom diskutovať, alebo ste v sebe už našli túžbu a odhodlanie skúsiť to, ozvite sa nám!

Rozvoj programov pre rodiny môže Návrat uskutočňovať vďaka projektu „Návrat k stabilite rodín“, ktorý je spolufinancovaný z finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru, Nórskeho finančného mechanizmu a štátneho rozpočtu SR.

Převzato z http://www.navrat.sk/?lang=SK&cat=e0b7c2bf5a25d9d55abd524dfe2e4e90