FairStart výcvikový program

Výcvikové materiály online včetně videa

FairStart výcvikový program byl vyvinut v Dánsku. Jeho cílem je zlepšit péči o nejmenší děti v ústavní péči a pěstounské péči. Celý program je online, včetně videí. K dispozici je také manuál. Program je zatím v angličtině několika dalších jazycích. Pokud byste program někdo přeložil do češtiny, prosím, kontaktujte nás na vzd@vzd.cz

Výcvikový program je na http://www.fairstart.net/training/index.html

Další informace o projektu a kontakty jsou na http://www.fairstart.net/