Práva dítěte

Průvodce mechanismy ochrany práv dítěte

Guide to child rights mechanisms
Průvodce sestavil CRIN a jeho cíloem je informmovat o postupech, jaké dávají jednotlivé mezinárodní organizace na poli ochrnay práv dítěte. průvodce je nadále aktualizovaný a doplňovaný.
Altuální verze je ke stažení v angličtině na http://www.crin.org/resources/infodetail.asp?id=19952

Orientační překlad můžete získat použitím Google překladače.

NRP a děti ve výkladní skříni

Eva Pávková, Openfamily, Brno

Příspěvek ze semináře „Děti v médiích“, který společně organizovali Sdružení SOS dětských vesniček a Informační centrum OSN.

Více o semináři a další příspěvky naleznete na http://sos-vesnicky.cz/index.php?Title=:T%C3%A9ma%20D%C4%9Bti%20v%20m%C3...

A zase ty klece: opakované noční můry české sociální péče

David Kocman
Článek o problematice používání klecových lůžek v ČR ze zajímavých úhlů pohledu ke stažení na http://www.kvalitavpraxi.cz/deinstitucionalizace.html

Sprava o dodrziavani prav deti

Slovenské národné stredisko pre ľudské práva, 2008
Autoři: Peter Guráň, Eliška Rusňáková, Milan Fico

Novinky CRIN


CRIN - Informační síť pro dětská práva nabízí možnost dostávat novinky v angličtině e-mailem. Přihlásit se můžete na stránkách http://www.crin.com/email/index.asp
Stránky můžete přeložit pomocí Google translator http://www.google.com/translate

Práva ohroženého dítěte a dítěte v péči

Bragi Gudbrandson
Rights of children at risk and in care
Na překladu pracujeme, zatím můžete použít Google translator http://translate.google.com/translate
Children should grow up in their families. When confronted with crises or difficult situations, families should receive necessary, specifically adapted assistance from public authorities to help solve their problems.

Práva dítěte a procesní praxe českých soudů

Veronika Kristková
Řízení ve věcech péče o nezletilé jsou jedním z hlavních prostředků ochrany dítěte a naplňování jeho práv.

Zpráva o plnění Úmluvy o právech dítěte

Státy, které jsou smluvní stranou Úmluvy, pravidelně podávají zprávu o jejím plnění. Úmluva však také výslovně dává nestátním organizacím roli v monitorování naplňování Úmluvy. (čl. 45 ods.a)

Odnímání dětí z bytových důvodů je nepřípustné - vyjádření ombudsmana

Podnět sp. zn.: 3561/2007/VOP/KP (ze Souhrnné zprávy VOP za rok 2007)

I. Socioekonomické důvody, zejména špatné bytové podmínky či ztráta bydlení, by neměly být bez dalšího důvodem pro odnětí dětí z rodiny.

Nezákonné zakázání styku rodiče s dítětem - vyjádření ombudsmana

Podnět sp. zn.: 3453 /2007/VOP/KP (ze Souhrnné zprávy VOP za rok 2007)

Orgán sociálně-právní ochrany dětí se dopouští překročení pravomocí, když na základě jeho stanoviska dojde v zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc k zabránění kontaktu dětí se zákonným zástupcem. K takovému kroku nemá správní orgán zákonné zmocnění, neboť rozhodnutí o zákazu styku dětí s rodičem náleží výlučně do pravomoci soudu.

Syndikovat obsah