Zpráva o plnění Úmluvy o právech dítěte

Státy, které jsou smluvní stranou Úmluvy, pravidelně podávají zprávu o jejím plnění. Úmluva však také výslovně dává nestátním organizacím roli v monitorování naplňování Úmluvy. (čl. 45 ods.a)

Nestátní organizace mohou předkládat zprávy nebo jiné písemné dokumenty, které Výboru pro práva dítěte pomáhají utvořit si celkový obrázek o plnění závazků plynoucích z Úmluvy v dané zemi.
Nevládní organizace se také mohou podílet na zpracování vládní zprávy, což může být přiležitost k odborné diskusi o stavu naplňování práv dítěte.
Nevládní organizace také mohou také podávat svoje vlastní zprávy přímo Výboru pro práva dítěte. Tyto zprávy se mohou týkat jen určitě oblasti ochrany práv zajištěných Úmluvou.
Třetí a čtvrtá periodická zpráva za Česou republiku se bude projednávat během 56. schůze Výboru, pravděpodobně v lednu-únoru 2011. Přípravná schůze se zástupci nevládních organizací proběhne v říjnu 2010. Zprávy nevládních organizací mají být předloženy do června 2010.
Ke stažení je zde návrh vládní zprávy v anglické verzi a její neoficiální český překlad.
Zprávu můžete komentovat i přímo na našich stránkách.

-----------------------------------
Odkaz na stránky Vlády ČR, dokumenty ohledně plnění Úmluvy o právech dítěte
http://www.vlada.cz/cz/pracovni-a-poradni-organy-vlady/rlp/dokumenty/zpr...

PřílohaVelikost
TRETI_A_CTVRTA_PERIODICKA_ZPRAVA_O_PLNENI_ZAVAZKU.pdf494.22 KB
The_Third_and_Fourth_Periodic_Report.pdf414.54 KB