Sanace rodiny

Sanace je spolupráce, metodická doporučení

Keď odborné služby pomohli v sanácii rodiny...

Začítajte sa do príbehu obnovy funkčnosti rodinného prostredia, ku ktorej došlo aj vďaka pomáhajúcim odborným službám akreditovaného subjektu v spolupráci s oddelením sociálnoprávnej ochrany detí. http://www.navrat.sk/?lang=SK&cat=be3870cee551fdc15bc106f8f8125a67

Sanace rodiny - systematizace služeb v Pardubickém kraji

Projekt Sanace rodiny – systematizace služeb v Pardubickém kraji je rozvojovým projektem programu Sanace rodiny podpořeným z finančních prostředků Nadace Sirius. Smyslem projektu je rozšíření stávající a reálně fungující služby Sanace rodiny do dalších lokalit Pardubického regionu a tím rozšíření služby pro dalších 25 rodin.

Práca s časom v sanácii rodiny

"Kto si dá tak napoly upečený chlieb?"

Lenka Hollá, Centrum Návrat v Bratislave , služby rodinám v ohrození

V rámci Návratu v teréne robí 10 sociálnych pracovníkov. Chceme, aby naša odborná intervencia do rodín, v ktorých žijú deti s ohrozeným detstvom, mala svoj začiatok, priebeh a koniec. Ukončiť ju uprostred je to isté ako keby pekár predával len napoly upečený chlieb.

Bytové problémy ohrozených rodín

Len aby sme mali strechu nad hlavou

Lenka Hollá, Návrat

Minulý rok s nami len v bratislavskom kraji riešilo bytové problémy približne 7 rodín z celkového počtu 15 rodín, ktoré sme mali v starostlivosti v spolupráci so sociálnou kuratelou. Detstvo detí je ohrozené a otázka je: s čím vlastne rodinám vieme pomôcť?

Metodika terénně-ambulantní podpory ohrožených rodin

Dům tří přání

Všechny aktivity Domu tří přání jsou zaměřeny na podporu ohrožených dětí a redukci jejich ohrožení skrze komplexní práci s ohroženými rodinami.
Terénně-ambulantní podpora je zacílena na sanaci biologické rodiny, tedy redukci patologie v rodině a umožnění bezpečného vývoje dítěte v ní. V centru podpory je vždy zájem dítěte.
Metodika se zabývá jednak postupy a metodami práce s klientem, podmínkami spolupráce jak na straně pracovníka, tak příjemce služby a také přináší metodiku případových konferencí.

Výstupy z konference o sanaci rodiny

Konference Sanace rodiny jako součást systému služeb péče o ohrožené děti pořádalo o.s.Amalthea spolu s Pardubickým krajem a městem Chrudim ve dnech 18. - 19. 11. 2009

Diskuze o sanaci

STŘEP, o.s otevírá diskuzi k sanaci rodin.
… Souhlasíte s tvrzením, že bez multidisciplinární spolupráce nelze hovořit o sanaci rodin? Napište nám, co si o tomto tvrzení myslíte. Také můžete psát své podněty, připomínky, i příklady z Vaší praxe – optimálně ty dobré, ze kterých se můžeme něco naučit. Vzájemná výměna zkušeností a učení je důležitým nástrojem projektu.

Sanácia v Návrate

Lenka Hollá, Alena Molčanová, Návrat

V Návrate sme presvedčení, že pre dieťa je najlepšie, ak môže bezpečne vyrastať vo svojej rodine – s mamou, otcom, starými rodičmi, súrodencami, tetami, bratrancami. Sanácia je pre nás príležitosťou, ako prispieť k tomu, aby rodina mala čo najväčšie šance „na prežitie“.

Ohrozené deti (?)

Sanace rodiny


Sociální práce s dysfunkčními rodinami
Věra Bechyňová, Marta Konvičková

Sanace rodiny po nařízení ústavní výchovy

Mgr. Jana Havigerová

Rodina, kde jsou vytvořeny emocionální vazby, představuje jedinou jistotu v životě každého dítěte a je považována za nejvhodnější prostředí pro jeho výchovu, byť vykazuje určité nedostatky např. materiální. Proto je třeba soustředit pozornost na aktivní práci s rodinou a to nejen preventivní, ale i následnou, tedy po nařízení ústavní výchovy.

Syndikovat obsah