Metodika terénně-ambulantní podpory ohrožených rodin

Dům tří přání

Všechny aktivity Domu tří přání jsou zaměřeny na podporu ohrožených dětí a redukci jejich ohrožení skrze komplexní práci s ohroženými rodinami.
Terénně-ambulantní podpora je zacílena na sanaci biologické rodiny, tedy redukci patologie v rodině a umožnění bezpečného vývoje dítěte v ní. V centru podpory je vždy zájem dítěte.
Metodika se zabývá jednak postupy a metodami práce s klientem, podmínkami spolupráce jak na straně pracovníka, tak příjemce služby a také přináší metodiku případových konferencí.

Celá metodika ke stažení na http://dumtriprani.cz/prilohy/metodika-web.pdf

Převzato z http://ohrozenedite.cz/index.php?stranka=informace