Diskuze o sanaci

STŘEP, o.s otevírá diskuzi k sanaci rodin.
… Souhlasíte s tvrzením, že bez multidisciplinární spolupráce nelze hovořit o sanaci rodin? Napište nám, co si o tomto tvrzení myslíte. Také můžete psát své podněty, připomínky, i příklady z Vaší praxe – optimálně ty dobré, ze kterých se můžeme něco naučit. Vzájemná výměna zkušeností a učení je důležitým nástrojem projektu.

Drobným cílem této diskuse je snaha o reálný obraz nás, kteří usilujeme o kvalitní i odbornou pomoc ohroženým dětem a jejich rodinám - jsou mezi námi sociální pracovnice oddělení sociálně-právní ochrany dětí, nestátních neziskových organizací, pracovníci nejrůznějších poradenských zařízení, dětských domovů, soudci, učitelé… Souhlasíme, že sanace je spolupráce a že dobrá praxe předchází dobré zákony.

Můžete se zapojit do diskuze na webových stránkách http://www.adintec.cz/strep/index.php