Individuální plánování

Manuál vyhodnocování a tvorby individuálních plánů ochrany dítěte

Možnosti využití případové konference v následné péči

Oldřich Matoušek, Hana Pazlarová

Prezentace z mezinárodní konference „Následná péče a její perspektivy v systému náhradní péče o děti“, kterou Sdružení SOS dětských vesniček pořádalo ve spolupráci s občanským sdružením Člověk hledá člověka a Katedrou sociální práce FF UK ve dnech 25. – 26.6. 2009

Celá prezentace ke stažení na http://sos-vesnicky.cz/?Mode=file&Title=File:Hana_Pazlarova,Oldrich_Mato...

Individuální plánování v zařízeních pro výkon ústavní výchovy

Marie Kučerová

Prezentace z mezinárodní konference „Následná péče a její perspektivy v systému náhradní péče o děti“, kterou Sdružení SOS dětských vesniček pořádalo ve spolupráci s občanským sdružením Člověk hledá člověka a Katedrou sociální práce FF UK ve dnech 25. – 26.6. 2009

Celá prezentace ke stažení na http://sos-vesnicky.cz/?Mode=file&Title=File:Marie_Kucerova.pdf

Další prezentace z konference ke stažení na http://sos-vesnicky.cz/?Title=:Projekt%20na%20podporu%20a%20rozvoj%20n%C...

Vytvoření individuálního plánu péče o dítě

Metodické doporučení MPSV č.3/2009
Plán péče na základě vyhodnocení potřeb dítěte vytváří sociální pracovník OSPOD, který je odpovědný za daný případ dítěte.

Individuální plánování u dětí z dětských domovů

PhDr. Oldřich Matoušek, PhDr. Hana Pazlarová
Publikace vznikla v rámci projektu obč. sdružení Člověk hledá člověka Vstup do života.
Převzato z http://www.clovekhledacloveka.cz/vstup-do-zivota.html

Individuální plánování pro lidi se zdravotním postižením

Milena Johnová

Individuální plánování je v sociálních službách často vnímáno jako administrativní přítěž. Důvodem je nejspíš snaha vyhovět různým kontrolorům kvality (inspektoři, zřizovatelé apod.) a neporozumění praktickému významu této činnosti. Individuální plánování má přitom zásadní význam pro kvalitu služeb. Jde o to, objevit v něm původní smysl: poskytnutí bezpečí pro uživatele a jistoty poskytovatele služeb, zpřehlednění situace uživatele služby a ujasnění dalších kroků všech zainteresovaných lidí.

Individuální plánování služeb u ohrožených dětí a mládeže

s důrazem na děti odcházející z ústavní výchovy
Hana Pazlarová, Oldřich Matoušek, Lenka Baldová

Syndikovat obsah