Individuální plánování pro lidi se zdravotním postižením

Milena Johnová

Individuální plánování je v sociálních službách často vnímáno jako administrativní přítěž. Důvodem je nejspíš snaha vyhovět různým kontrolorům kvality (inspektoři, zřizovatelé apod.) a neporozumění praktickému významu této činnosti. Individuální plánování má přitom zásadní význam pro kvalitu služeb. Jde o to, objevit v něm původní smysl: poskytnutí bezpečí pro uživatele a jistoty poskytovatele služeb, zpřehlednění situace uživatele služby a ujasnění dalších kroků všech zainteresovaných lidí.
Zásadním principem při individuálním plánování je ale vnímat celou věc především jako proces a nezaměřovat se jen na samotný výsledek – zpracovaný individuální plán.

Celý text je možné stáhnout ze stránek www.kvalitavpraxi.cz/individualni-plan.html