Materiály pro děti

Obrázková knížka "Maminka ve vězení"

Obrázková knížka je určena dětem vězněných rodičů a osobám, které o tyto děti pečují. Pomáhá přívětivou a šetrnou formou přiblížit a vysvětlit dítěti nesnadnou situaci, ve které se nachází v důsledku uvěznění svého rodiče.

Převzato z http://www.helcom.cz/view.php?cisloclanku=2010100101

Co je Úmluva o právech dítěte

Jana Ondráčková, Český helsinský výbor, 1996. 34 s.

Publikace Co je Úmluva o právech dítěte je určena přímo dětem. Srozumitelným způsobem je seznamuje s jednotlivými body Úmluvy a uvádí též její zkrácený text.
Aktualizované vydání Co je Úmluva o právech dítěte vyšlo v roce 2001.

Převzato z http://www.helcom.cz/view.php?cisloclanku=2003070723

"Jaká jsou vaše práva", stránka EU pro děti

Internetové sránky Evropské unie zařazují v části "Pro školáky" sekci "Jaká jsou vaše práva". Jsou určeny dětem a dospívajícím. Zábavnou formou informují nejen o základních právech, ale i o kontaktech, adresách, kam se obrátit o pomoc v jednotlivých zemích EU.
Stránky jsou ve všech jazycích EU.

http://europa.eu/kids-corner/
http://ec.europa.eu/0-18/wrc_index_en.jsp?main=true&initLang=CS

Interaktívna kniha pre deti a tínedžerov v pestúnskych a adoptívnych rodinách

Návrat vydal ďalšiu knihu, tentokrát jej patrí špeciálne prvenstvo. Ide o prvú slovenskú knihu písanú v jazyku detí o náhradnej rodinnej starostlivosti.

Úmluva o právech dítěte - UNCRC

(Convention on the Rights of the Child) je mezinárodní konvence stanovující občanská, politická, ekonomická, sociální a kulturní práva dětí. Dodržování úmluvy kontroluje Výbor pro práva dítěte OSN (Committee on the Rights of the Child).
Byla přijata Valným shromážděním OSN 20. listopadu 1989.
V příloze česká verze, anglická verze včetně verze pro děti.

Příručka pro syny a dcery pěstounů

Tato brožurka vznikla v Amalthea o.s. z podkladů organizace The Fostering Network

Knížka přináší informace pro děti pěstounů, odpovídá na otázky, které tyto děti často kladou a pomáhá je připravit na příchod pěstounského dítěte do rodiny.

Děti a mladí lidé v náhradní péči - objev svoje práva!

Brožurka pro děti a mladé lidi ke stažení i v češtině!

Při příležitosti dvacátého výročí Úmluvy o právech dítěte vytvořila Rada Evropy společně s SOS dětskými vesničkami informační brožurku určenou dětem a mladým lidem v náhradní péči.

Zpravodaj Na mně záleží

Zpravodaj „Na mně záleží“ je publikace zabývající se problémy mladých lidí, kteří dospěli do věku, kdy opouštějí náhradní péči. Vydavatelem zpravodaje je organizace SOS Kinderdorf International. Zpravodaj je součástí projektu "Odcházení z péče", který je realizován celkem v 15 zemích střední a východní Evropy a střední Asie. Budou v něm publikovány informace o problematice přípravy mladých lidí na odchod z náhradní péče a následné péče. Zpravodaj bude vydáván dvakrát ročně v angličtině, až do roku 2011.

Why? Jaké to je vyrůstat v pěstounské péči

Píseň, kterou napsali mladí lidé vyrůstající v pěstounské péči na konferenci IFCO (Mezinárodní organizace pěstounské péče) v roce 2005.
http://www.youtube.com/watch?v=mihCAYMiB0g

Materiály pro práci s traumatizovanými dětmi

Julie Farnam
Materiály vzniklé pro potřeby semináře o terapeutických příbězích.
Více na http://www.vzd.cz/siska-pro-stesti

Šiška pro štěstí

Terapeutický příběh pro děti z ústavní péče.

Julie Farnam
Autorka je americká sociální pracovnice specializovaná na dětská traumata. Příběh Šiška pro štěstí má dětem odděleným od původní rodiny pomoci pochopit jejich situaci a vypořádat se s ní.
Příběh vznikl během působení Julie Farnam na Karlově univerzitě v Praze v rámci programu výměny lektorů z Fulbrightovy komise, a to ve spolupráci s doc. PhDr. Oldřichem Matouškem, vedoucím katedry sociální práce na Filozofické fakultě a s Fulbrightovou komisí.

Materiály pro práci s dětmi

Materiály Britské asociace pro osvojení a pěstounskou péči (British Association for Adoption and Fostering - BAAF), které lze použít pro práci s dětmi. Nabídka literatury k zakoupení.
http://www.baaf.org.uk/res/pubs/books/topics/children.shtml

Materiály Fostering Network, odkazy na stránky pro mladé lidi v péči
http://www.fostering.net/resources/subjects/children-and-young-people

Zásahy veřejné moci do rodičovských práv a jejich dopad na rodinný život

Poradna pro občanství, občanská a lidská práva. Praha 2006.

Syndikovat obsah