Co je Úmluva o právech dítěte

Jana Ondráčková, Český helsinský výbor, 1996. 34 s.

Publikace Co je Úmluva o právech dítěte je určena přímo dětem. Srozumitelným způsobem je seznamuje s jednotlivými body Úmluvy a uvádí též její zkrácený text.
Aktualizované vydání Co je Úmluva o právech dítěte vyšlo v roce 2001.

Převzato z http://www.helcom.cz/view.php?cisloclanku=2003070723

PřílohaVelikost
cojeumluva.doc92 KB