Hostitelská péče

Hostitelská péče a příprava k ní

Michaela Blahutová, Dagmar Zezulová, Děti patří domů
Metodika hostitelství vypracovaná občanských sdružením Děti patří domů, které se této formě péče dlouhodobě věnuje.

Koncept instituce hostitelství v NRP

Mgr. Jeroným Klimeš, Ph.D. 2003

Zisky hostitelství a jeho přirozený základ

Děti v přirozeném prostředí se každý den setkávají s řadou lidí, kteří nepatří mezi nejužší rodinu, příbuzné a učitele ve škole. Jedná se především o přátele rodičů, sousedy, známé, ale i jiné dospělé – vedoucí kroužků, Skautu, družiny, rodiče kamarádů ap. Všichni tito lidé tvoří svět dětí a často i významně formují, často bezděčnými poznámkami postoje a názory dítěte. Většina tohoto kontaktu se děje neformální cestou, nesleduje žádný bezprostřední cíl a hlavním výchovným prostředkem je uvolněný rozhovor, popřípadě společná aktivita, jako je například sport.

Prezentace ze semináře o hostitelské péči

Prezentace ze semináře "hostitelská péče pro děti z dětských domovů - zkušenosti z praxe, který pořádalo sdružení Děti patří domů 3.10. jsou ke stažení na stránkách http://www.detipatridomu.cz/ v sekci "seminář o HP"

Odborné posuzování žadatelů o zprostředkování náhradní rodinné péče

Metodické doporučení MPSV č.7/2009

Zabývá se posuzováním a přípravami žadatelů o NRP včetně pěstounské péče na přechodnou dobu a hostitelské péče.

Projekt adaptace dětí vyrůstajících v ústavní výchově pomocí doprovázení hostitelskými rodinami

Labyrint - projekt občanského sdružení Děti patří domů
Na stránkách
http://www.detipatridomu.cz/i/labyrint.html
naleznete:

  • Prezentaci projektu
  • Rozhovor s hostitelskou rodinou
  • Příběhy dětí v hostitelské péči
  • Článek o hostitelské péči od psychologa Jeronýma Klimeše
  • Sborník o hostitelství od téhož autora
  • Diskusi k hostitelské péči

Přínosy a rizika hostitelské péče

Lucie Kašová
Bakalářská práce studentky ETF

Převzato z http://klimes.mysteria.cz/nrp/#clanky

Syndikovat obsah