Projekt adaptace dětí vyrůstajících v ústavní výchově pomocí doprovázení hostitelskými rodinami

Labyrint - projekt občanského sdružení Děti patří domů
Na stránkách
http://www.detipatridomu.cz/i/labyrint.html
naleznete:

  • Prezentaci projektu
  • Rozhovor s hostitelskou rodinou
  • Příběhy dětí v hostitelské péči
  • Článek o hostitelské péči od psychologa Jeronýma Klimeše
  • Sborník o hostitelství od téhož autora
  • Diskusi k hostitelské péči