Prevence

Až se narodíš, budeš doma

Český překlad knihy slovenské autorky Danky Žilinčíkové může sloužit jako praktická „pomáhající“ příručka pro všechny, kteří se setkávají s těhotnou ženou v ohrožení nebo v rizikové situaci, či s opuštěným dítětem.
Kniha přináší působivé a čtivé příběhy těhotných žen, které zvažují, zda se svého dítěte po porodu vzdát, a dětí, které se takovým ženám narodily. Jedná se o skutečné příběhy vycházející z odborné praxe navíc doplněné popisem, jak lze citlivě a v co nejlepším zájmu dítěte tyto složité životní situace řešit.

Tvoríme siete pomoci pre rodiny

Danka Žilinčíková


Keď som začala organizovať prvé sieťové stretnutia odborníkov za účasti rodiča, bol to pre všetkých nový zážitok. Uvedomila som si, že normálnym v našej spoločnosti je hovoriť o niekom bez neho a riešiť „jeho situáciu“ bez neho. Uvedomila som si, že odborníci sa spolu stretávajú väčšinou, iba keď sa dejú veľmi vážne situácie v rodinách (a aj to nie všetci, ktorých sa to týka). Zistila som, že sú schopní spoločne navzájom komunikovať, ale aby tam bol s nimi na stretnutí rodič?

Tehotné ženy vo vysokom riziku a ochrana novorodencov

Rozhovor s Danielou Žilinčíkovou

Statočné ženy (bez nádeje)

Tehotná žena má v našej spoločnosti zvláštne postavenie. Hovoríme o nej, že je „v nádeji“... Aké postavenie má v našej spoločnosti žena, ktorá zvažuje, že sa svojho dieťaťa hneď po pôrode vzdá?

Sociální práce s ohroženou rodinou

Metodické doporučení MPSV č. 9/2009

Vyhodnocování situace dětí v obtížné sociální situaci

Metodické doporučení MPSV č.2/2009
Případ dítěte v obtížné rodinné situaci by měl být důkladně, odborně a objektivně vyhodnocen hned v okamžiku, kdy se OSPOD s případem seznámí. Vyhodnocení mapuje situaci, objasňuje potřeby dítěte, a to, do jaké míry jsou či nejsou jeho potřeby naplňovány. Návrh na řešení situace a individuální plán péče o dítě musí být založený na objektivních a co nejúplnějších informacích.

Rodinné konference

Rodinné konference je způsob práce s rodinou, kdy klienti sami mají možnost přijít s plánem, jak řešit svoji situaci.
Vychází z maorské tradice a je již dlouhodobě s úspěchem používán v mnoha zemích.

Zde najdete odkazy na zajímavé zahraniční stránky o tématu. Pro překlad můžete použít Google translator
http://www.eigen-kracht.nl/international+Materiaal+/+Material
http://www.iirp.org/library/fgcseries01.html
http://www.frg.org.uk/fgc_model.html

Posilování rodin a komunit

Child Welfare Information Gateway
Text je zatím jen v angličtině, hledáme dobrovolníky, kteří by byli ochotni nám pomoci s překlady do češtiny nebo slovenštiny.
Prozatím můžete použít http://www.google.com/translate abyste získali rámcovou představu o obsahu textu.

Detská chudoba a sociálná exklúzia v EU

Eurochild
Socio-ekonomická situácia detí v počiatočných fázách života je stále jeden z hlavných faktorov, ktoré určujú ich celkový blahobyt a budúce šance. Deti vyrastajúce v chudobe majú väčšie zdravotné problémy, sú viac vystavené riziku prerušenia vzdelania, možu mať ťažkosti s nájdením, alebo udržaním si práce a zapojením sa do spoločnosti. Tieto problémy sa ťahajú celými generáciami a sú známe ako medzi-generačné dedičstvo chudoby. Cena pre spoločnosť je vysoká či už vo forme straty ľudského a sociálného kapitálu, alebo v následkoch sociálneho zlyhania.

Multidisciplinární podpora ohroženého dítěte

Bez bariér v nás

Od francouzské inspirace k české praxi v multidisciplinární podpoře ohroženého dítěte a jeho rodiny

Správa z Poľska

Správa o systéme profylaktiky, krízovej intervencie a podpory rodinám v kríze v meste a okrese Kielce (Poľsko)

Daniela Žilinčíková, Návrat
I.časť: Systém prevencie, krízovej intervencie a podporných služieb na území samosprávy (mesto a okres Kielce)
II. časť: Fetal alkoholový syndróm a možnosti jeho liečby
(Centrum pre náhradnú rodinnú starostlivosť Ledziny)
III.časť: Vybraná legislatíva

Z bludného kruhu

Kniha Billa Bakera Z BLUDNÉHO KRUHU ponúka viac, než nevšedný pohľad na všedné problémy

Je paradoxné, že v relatívne prosperujúcej spoločnosti chodia tisíce detí spať hladné. So zámerom eliminovať chudobu navrhujú vlády rôzne systémy. Sú založené na tom, že berú peniaze od platičov daní, ktoré vzápätí „prerozdeľujú“ chudobným a nepracujúcim. No napriek miliardám takto „investovaných“ korún, len málokto z tých, čo z generácie na generáciu žijú v chudobe, nájde svoju cestu z bludného kruhu.

Príčiny vyňatia detí z rodín a profil rizikovej rodiny

Doc. MUDr. Jozef Mikloško, PhD., Mgr. Štefan Žarnay
Prečo sú deti vyňaté z rodiny? Aká je šanca, že sa vrátia späť? Ako pomôcť rodinám, aby boli tým, k čomu majú predpoklad, najlepším miestom pre výchovu a život svojich detí?

Děti potřebují rodinu - sborník z konference

Inovativní přístupy v práci s ohroženými rodinami.

Děti v ústavech: prevence a alternativní způsoby péče

Zpráva Rady Evropy
Rada Evropy schválila zprávu Pracovní skupiny pro ohrožené děti a děti v péči (Working Group on Children at Risk and in Care). Zpráva vedla k přjijetí Směrnice Rady Evropy 2005:05 zabývající se ochranou práv dětí v ústavech.

Odnímání dětí z bytových důvodů je nepřípustné - vyjádření ombudsmana

Podnět sp. zn.: 3561/2007/VOP/KP (ze Souhrnné zprávy VOP za rok 2007)

I. Socioekonomické důvody, zejména špatné bytové podmínky či ztráta bydlení, by neměly být bez dalšího důvodem pro odnětí dětí z rodiny.

Syndikovat obsah