Děti v ústavech: prevence a alternativní způsoby péče

Zpráva Rady Evropy
Rada Evropy schválila zprávu Pracovní skupiny pro ohrožené děti a děti v péči (Working Group on Children at Risk and in Care). Zpráva vedla k přjijetí Směrnice Rady Evropy 2005:05 zabývající se ochranou práv dětí v ústavech.

Zpráva začíná diskusí o následcích institucionalizace na děti a na společnost jako celek. Následuje přehled umisťování děti v ústavní péči v Evropě. Jsou identifikovány tři kategorie: státy s velkým počtem dětí v institucích, kde jsou velké ústavy (centrální a východní Evropa); státy s nižším počtem dětí v ústavech, ale s velkými institucemi (jihovýchodní Evropa); konečně státy, kde již probíhá proces deinstitucionalizace, prevence a alternativních způsobů péče, ač na různých stupních (bohatší evropaské státy).
Zvláště se zabývá vztahem mezi umístěním dětí v péči a podporou rodiny. Ukazuje, že existuje silná vazba mezi těmito faktory a nedostatkem koherentní rodinné politiky a že fragmentované služby pro rodiny mohou vést ke zbytečnému umisťování dětí. Následuje průzkum různých přístupů k péči o děti v různých evropských státech a jejich vlivu na ohrožené děti a rodiny.
Zpráva identifikuje několik “dobrých způsobů praxe” v preventivních strategiích a programech, které prokázaly svoji efektivitu ve vztahu k umisťování dětí do péče. Ukazuje se, že tyto způsoby jsou více v souladu s nejlepším zájmem dítěte než tradiční metody.
Dále jsou probírány alternativy k velkým ústavům, reformy ústavní péče a rodinné fromy péče. Zvláštní pozornost je věnována pěstounské péči a nabývání dovedností k tomu, aby pěstouni byli schopni poskytovat péči různým typům dětí v ohrožení.
Následná péče pro děti opouštějící péči byla většinou podceňována. Zpráva zdůrazňuje některé aspekty, kterým by měla být věnována pozornost.
Závěrem je rozebírána role sociálního pracovníka v procesu umisťování dítěte do péče a zásadní vliv, který může mít na děti a rodiny.

Zpráva je zatím k dipsozici pouze v angličtině, pomožte nám ji, prosím, přeložit.

PřílohaVelikost
chidren_in_institutions_prevention_and_alternative_care.pdf318.08 KB
Recommendation_on_the_rights_of_children_in_institutions_CoE.pdf78.73 KB