Detská chudoba a sociálná exklúzia v EU

Eurochild
Socio-ekonomická situácia detí v počiatočných fázách života je stále jeden z hlavných faktorov, ktoré určujú ich celkový blahobyt a budúce šance. Deti vyrastajúce v chudobe majú väčšie zdravotné problémy, sú viac vystavené riziku prerušenia vzdelania, možu mať ťažkosti s nájdením, alebo udržaním si práce a zapojením sa do spoločnosti. Tieto problémy sa ťahajú celými generáciami a sú známe ako medzi-generačné dedičstvo chudoby. Cena pre spoločnosť je vysoká či už vo forme straty ľudského a sociálného kapitálu, alebo v následkoch sociálneho zlyhania.

Materiál obsahuje yákladní statistické údaje týkající se dětí a chudoby v EU.

PřílohaVelikost
Detska_chudoba_a_socialna_exkluzia_v_EU.pdf1.68 MB