Hodnocení situace dítěte, rodiny

Praktický průvodce nejlepším zájmem dítěte

Anna Hofschneiderová, Liga lidských práv

Tato publikace pomůže zejména sociálním pracovníkům OSPOD, ale i soudcům, pracovníkům ústavních zařízení a dalším odborníkům, kteří rozhodují o konkrétních dětech. Příručka pomáhá ovětlit základní principy Úmluvy o právech dítěte a na konkrétních případech ukazuje, jak je prakticky realiovat.

Interaktivní on-line katalog životních situací - pomocník nejen pro sociální pracovníky (Kampaň "Právo na dětství")

http://katalog.pravonadetstvi.cz/

Manuál vyhodnocování a tvorby individuálních plánů ochrany dítěte

Vyhodnocování potřeb dětí – Praktický průvodce

Publikace vydaná organizací Lumos v únoru 2014. K dispozici v elektronické verzi.

Průvodce k vyhodnocení situace dítěte MPSV

Vyhodnocovací rámec potřeb dětí

"Vyhodnocování potřeb dětí" - prezentace A. Svobodové, Lumos (v příloze),
včetně vyhodnocovacího "trojúhelníkového" rámce známém jako "Framework for the Assessment of Children in Need".

Hodnocení ohroženého dítěte a rodiny v kontextu plánování péče

Hana Pazlarová, Oldřich Matoušek

Publikace nakladatelství Portál seznamuje odborníky, kteří v pomáhajících profesích pracují s rodinami,
změnami podoby rodiny, s obecnými teoriemi rodiny, s teritoriálním, ekonomickým chováním
rodiny a s vnějšími vztahy rodiny. Zabývá se také problematikou norem a postupů pro
hodnocení vývojové úrovně dítěte, postupy pro plánování práce s dítětem a rodinou.
se dotýká také ústavní péče a náhradní rodinné péče.
Knihu lze objednat na http://obchod.portal.cz/produkt/hodnoceni-ohrozeneho-ditete-a-rodiny/

Syndikovat obsah