Vyhodnocování potřeb dětí – Praktický průvodce

Publikace vydaná organizací Lumos v únoru 2014. K dispozici v elektronické verzi.

Mezinárodní organizace Lumos vydala v únoru letošního roku publikaci Vyhodnocování potřeb dětí – Praktický průvodce. Jedná se o první publikaci, která se podrobně věnuje metodě vyhodnocování potřeb dítěte. Knihu připravil kolektiv autorů – Jindřich Racek, Hana Solařová a Alena Svobodová.
Kniha je primárně určena pracovníkům sociálně-právní ochrany dětí. Předkládá ucelený návrh postupu správného vyhodnocení potřeb dětí včetně praktických nástrojů, které lze při práci využít. Kniha obsahuje také formuláře pro vyhodnocování v elektronické podobě.
Autoři ve své práci využili zahraniční zdroje a ověřené postupy.
Vyhodnocování potřeb dítěte je dle novely zákona 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dítěte, stanoveno jako základní metoda sociální práce při vypracování individuálního plánu ochrany dítěte.
Kniha je strukturována tak, aby byla použitelná pro všechny věkové skupiny dětí, pro děti vyrůstající v institucionální péči, v rodinném prostředí i pro děti se zdravotním postižením.

“Doufáme, že se „Praktický průvodce“ stane návodem nebo spíš inspirací, jak v oblasti sociálně právní ochrany realizovat úvodní nebo podrobné vyhodnocení potřeb dítěte a situace rodiny. Koncept vyhodnocování tak, jak je v publikaci popsána, je pouze jedním z možných. Doufáme, že pracovníci budou používat nástroje vyhodnocování kreativně, vyberou si, co se jim na naší koncepci líbí, a případně doplní do procesu práce s dítětem a rodiči další postupy, které se jim osvědčily v jejich praxi.” Autoři.

Kniha bude distribuována zdarma pracovníkům OSPOD na náklady organizace Lumos.

Knihu v elektronické verzi najdete zde
http://wearelumos.org/media-centre/publications

Tisková zpráva ze dne 18. 3. 2014

PřílohaVelikost
TZ+Anotace+final.doc522 KB