Deinstitucionalizace

V detských domovoch nemusí byť viac ako polovica detí, treba však viac pomáhať rodinám

Spoločnosť priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar v spolupráci s Ústredím práce, sociálnych vecí a rodiny, 2010

Ohrozená rodina na Slovensku III.

Spoločnosť Úsmev ako dar spolu s Ústredím práce sociálnych vecí a rodiny uskutočnila už tretí výskum OHROZENÁ RODINA III. Výsledky výskumu potvrdzujú fakt, že až 56 percent detí by sa mohlo vrátiť z detských domovov k svojim rodičom, keby rodiny dostali potrebnú pomoc a podporu. Najčastejšie návratu detí bráni strata bývania rodičov, zlé hygienické či sociálne pomery rodiny.

Komunitní péče pro děti oddělené od rodičů

David Tolfree, Save the Children Sweden

Tato práce nabízí desetibodovou analýzu typických negativních rysů ústavní péče ukazujících, jak ovlivňují růst dětí a jejich práva. Tato zjištění z výzkumu jsou ilustrována vlastními slovy dětí. Zahrnují segregaci, diskriminaci a izolaci, které děti v ústavech často pociťují. Dále fakt, že přijetí do ústaavu je často založeno na potřebách dospělých, ne zájmu dětí; nedostatek osobní péče stimulace; nedostatek příležitostí učit se o rolích dospělých; riziko zneužívání a ústavech; nedostatek pozornosti specifickým psychologickým potřebám; a konečně - s ohledem na tyto rysy - fakt, že "ústavní děti" mají často problém přizpůsobit se životu venku z ústavu.

Zpráva expertní skupiny Evropské komise o přechodu od ústavní péče k komunitním službám

Zpráva expertní skupiny nyní i v češtině ke stažení níže!

V celé Evropské unii žije mnoho lidí všech věkových skupin a různého postavení (senioři, děti, lidé s fyzickým nebo mentálním postižením) v institucionálních zařízeních, která mají tendenci izolovat je od společnosti. Nedávné studie a výzkum financovaný Evropskou komisí poskytují důkazy na podporu přechodu od institucionální péče k alternativám komunitních služeb.

Rada Evropy volá po deinstitucionalizaci dětí s postižením

Výbor ministrů přijal text doporučující členským státům nadále neumisťovat děti s postižením do ústavní péče a namísto toho dávat přednost životu v komunitě.
Existuje mnoho otázek ohledně slučitelnosti ústavní péče s naplňováním dětských práv. Žádné dítě nemá být umístěno do ústavní péče, výjimkou jsou mimořádné případy. Navíc by ústavní zařízení měla být nahrazena službami poskytovanými v komunitě v rozumném časovém horizontu jako součást komplexního přístupu.

Detský domov nie je nikdy rodina!

Prof. Kevin BROWNE z Birmighamskej univerzity vo Veľkej Británii pomenoval situáciu na Slovensku pravým menom: "Detský domov nie je nikdy rodina". Dňa 23. a 24. apríla 2007 sa uskutočnil v Bratislave s rovnakým názvom seminár a workshope, pod vedením prof. Kevina Browna a Dr. Cecílie Pritchard z Centra pre spoluprácu so Svetovou zdravotníckou organizáciou v oblasti ochrany a starostlivosti o deti na Birmighamskej Univerzite vo Veľkej Británii.

Děti v ústavech: prevence a alternativní způsoby péče

Zpráva Rady Evropy
Rada Evropy schválila zprávu Pracovní skupiny pro ohrožené děti a děti v péči (Working Group on Children at Risk and in Care). Zpráva vedla k přjijetí Směrnice Rady Evropy 2005:05 zabývající se ochranou práv dětí v ústavech.

Děti mezi ústavní výchovou a rodinou - 10 kroků k deinstitucionalizaci

Sborník z konference 8. a 9. 11. 2007 „Děti mezi ústavní výchovou a rodinou“ kterou pořádalo občanské sdružení Člověk hledá člověka, Katedra sociální práce FF UK v Praze, Nadace Terezy Maxové a Národní vzdělávací fond, o. p. s.
Hlavními přednášejícími byli biolog a psycholog Kevin Browne, vedoucí oddělení soudní a dětské psychologie na Liverpoolské univerzitě a Georgete Mulheirová, ředitelka organizace Children ́s High Level Group, která podporuje programy deinstitucionalizce v systémech ochrany dětí ve střední a východní Evropě.

Syndikovat obsah