XIX. celostátní seminář AKTUÁLNÍ OTÁZKY PÉČE O DĚTI SEPAROVANÉ OD RODIČŮ

25.09.2019
26.09.2019

http://www.triada-centrum.cz/

http://www.triada-centrum.cz/images/XIX_program.pdf

ermín: 25. - 26. 9. 2019
Místo: Kancelář veřejného ochránce práv, Údolní 39, Brno
sál Otakara Motejla

http://www.triada-centrum.cz/images/pozvánka_2019_A4.pdf

Seminář, který pořádá TRIADA-Poradenské centrum, je tradičním setkáním odborníků z organizací a institucí působících v oblasti sociálně-právní ochrany dětí. Od roku 2001 se koná pravidelně v podzimním termínu a stal se významnou odbornou akcí, jejíž program je zaměřen na oblast transformace systému péče o ohrožené děti, systematicky rozvíjí koncepční otázky a reflektuje aktuální situaci. Workshopy a vzdělávací programy přináší náměty a podněty k zavádění nových přístupů a metod do praxe a jsou akreditovány Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR.

K účasti na semináři jsou zváni odborní pracovníci veřejné správy, dětských domovů, dětských center, kojeneckých ústavů, zdravotnických i školských zařízení a organizací poskytujících odborné služby v oblasti sociálně právní ochrany dětí.
V současné době připravujeme program semináře, který bychom letos opět chtěli zaměřit na téma pěstounské péče a to v jejich různých formách a podobách – na přechodnou dobu, péče prarodičů a příbuzných a tzv. dlouhodobá pěstounská péče.

Program semináře bude zahájen ve středu 25. 9. 2019 v 10:00 hodin, první část programu bude probíhat společně a jako tradičně k aktuálním otázkám vyjádří ve svých vystoupeních zástupci Ministerstva práce a sociálních věcí a veřejná ochránkyně práv Anna Šabatová.
Workshopy budou probíhat ve středu odpoledne a ve čtvrtek dopoledne, jsou akreditované MPSV, zaměří na zkušenosti z praxe, metody práce, kazuistiky a příklady dobré praxe jak tuzemské tak i zahraniční.