Monitoring příprav na náhradní rodinnou péči v ČR - kvalitativní část výzkumu

Středisko náhradní rodinné péče,o.s.

Cílem předkládané studie je zmapovat současnou situaci a zkušenosti z realizace přípravných kurzů pro žadatele o osvojení a pěstounskou péči ve 14 krajích ČR. Hlavními okruhy, na něž se výzkumná studie zaměřuje, jsou: kritéria a požadavky na žadatele o NRP, obsahy a formy přípravy, instituce zapojené do příprav a spolupráce mezi nimi a další.
Předkládaná zpráva podává současný obraz o stavu, procesu a realizaci přípravných kurzů v ČR a vybízí nás k zamyšlení se nad potřebou změny k urychlení cesty dětí do nových (náhradních) rodin.

Celý text zprávy je ke stažení na http://www.nahradnirodina.cz/files/File/monitoring-priprav-web-final.pdf

Prezentace a další informace o projektu jsou na http://www.nahradnirodina.cz/konference_k_pripravam_na_prijeti_ditete_do...

Komentáře

Rozhlasový rozhovor s tvůrci tohoto projektu

Pěstounská péče by mohla mnohým dětem pomoci
Budeme hovořit o pěstounské péči v České republice a také o novém průzkumu Střediska náhradní rodinné péče.
http://www.rozhlas.cz/cro6/stop/_zprava/818319

Volby prohlížení komentářů

Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na „Uložit změny“.