Doporučení ohledně práv dětí žijících v institucionálních zařízeních

Doporučení Rec(2005)5 Výboru ministrů členským státům ohledně práv dětí žijících v institucionálních zařízeních
přijaté Výborem ministrů 16. března 2005 na 919. zasedání náměstků ministrů

Vysvětlující zpráva v angličtině je na http://www.coe.int/t/dg3/familypolicy/enfance/rapport_en.asp

Doporučení v češtině ke stažení níže.

PřílohaVelikost
Doporuceni_Rady_Evropy_Rec(2005)5.pdf79.01 KB