Dlhá cesta domov

Dana Žilinčíková, Návrat

Táto kniha sa volá Dlhá cesta domov.
Je o deťoch. O ich bolestiach a bezmocnosti vo svete dospelých.
Je o dospelých. Aby sme sa nimi stali, museli sme byť deťmi.
Ako deti sme boli ovplyvnení rôznymi blízkymi i vzdialenými ľuď-
mi a situáciami, ktoré sa nám stali.
Je preto aj o detstve a o jeho mieste v našom živote.
Táto kniha je o tých, ktorí sa deťom snažia pomáhať. Nie je dô-
ležité, kto pomáha viac a kto menej, ani to, kde pracujeme a akú
funkciu zastávame – dôležité je, aby sme urobili všetko, čo môžeme
urobiť pre deti, ktoré strácajú domov. Niekedy stačí zmeniť uhol po-
hľadu a veci vnímame inak a hlbšie. To je prvý krok k zmene.
V tejto knihe sme položili veľa otázok. Cesta k hľadaniu odpo-
vedí a k hľadaniu riešení je dlhá a náročná. Jedno je však jasné:
Táto cesta sa týka nás všetkých...

PřílohaVelikost
Dlha_cesta_domov.pdf457.03 KB