Ústavní výchova a nejmenší děti, kojenecké ústavy

Děti do tří let v evropských ústavech

Výzkum WHO a University v Birminghamu

Publikováno v časopise Náhradní rodinná péče 2004/3

Tento článek byl zpracován před vydáním závěrečné zprávy z projektu, kterou máme v českém jazyce na http://www.vzd.cz/pocet-charakteristiky-ohrozenych-deti-mladsich-tri-let...
Vychází z prezentací na konferenci WHO v Kodani 17.3.2004

Činnost kojeneckých ústavů a dětských domovů pro děti do tří let a dalších zařízení pro děti v roce 2008

Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky

Ke konci roku 2008 bylo v ČR 33 kojeneckých ústavů a dětských domovů pro děti do 3 let, jejichž kapacita byla ke stejnému datu 1 871 míst a bylo v nich umístěno 1 418 dětí. V průběhu roku bylo přijato 1 981 dětí, nejčastěji ze sociálních důvodů. Propuštěno bylo během roku 1 948 dětí, 52,5 % do vlastní rodiny. Necelá polovina propuštěných dětí strávila v ústavu více než půl roku.

Převzato z http://www.uzis.cz/download.php?ctg=20&search_name=kojeneck&region=100&k...

Příčiny dlouhodobých pobytů dětí v kojeneckých ústavech a dětských domovech

Bc. Michaela Blahutová
Diplomová práce, jejímž hlavním cílem bylo zjistit příčiny dlouhodobých pobytů dětí v dětských domovech a kojeneckých ústavech. Identifikování a podrobné popsání faktorů, které se pravděpodobně podílí na dlouhodobém pobytu dětí v ústavním zařízení a pochopení souvislostí mezi nimi má sloužit k praktickému využití údajů v realitě, ke specifickému zacílení aktivit potlačující tento negativní fenomén.

Od kojeneckých ústavů k dětským centrům a některé další aktuální otázky ústavní výchovy

Výstupy ze semináře

Aktuální otázky péče o děti v zařízeních

Pořádaného Společností sociální pediatrie České lékařské společnosti J.E.Purkyně ve spolupráci s Asociací náhradní výchovy dne 15.11.2007
I.Od kojeneckých ústavů k dětským centrům

  • Současný stav kojeneckých ústavů a dětských domovů v rezortu zdravotnictví
    (dr.Schneiberg, předseda SSP JEP)
  • Dětská centra jako moderní zařízení multisciplinární péče
    (dr.Schneiberg)
  • Stav legislativy v oblasti dětských center
    (dr.Truellová, MZ ČR)

Počet a charakteristiky ohrožených dětí mladších tří let v ústavech v Evropě

Prof. Kevin Browne a Dr. Catherine Hamilton-Giachritsis, Centrum forenzní psychologie a psychologie rodiny, University of Birmigham
Zpráva z rozsáhlého výzkumu ze 33 evropských zemí. Zabývá se nejen počtem dětí v institucích, ale srovnává také důvody umístění dětí v ústavech, typy ústavů v jednotlivých zemích.

Činnost kojeneckých ústavů a dětských domovů pro děti do tří let a dalších zařízení pro děti v roce 2007

Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR
Ke konci roku 2007 bylo v ČR 33 kojeneckých ústavů a dětských domovů pro děti do 3 let. K témuž datu byla kapacita těchto ústavů 1 871 míst a bylo v nich umístěno 1 407 dětí. V průběhu roku bylo přijato 1 741 dětí, nejčastěji ze sociálních důvodů. Propuštěno bylo během roku 1 803 dětí, 54 % do vlastní rodiny. Více než polovina propuštěných dětí strávila v ústavu více než půl roku.

Převzato z http://www.uzis.cz/download.php?ctg=20&search_name=kojeneck&region=100&k...

Syndikovat obsah