Rodinné konference

Jak mohou sociální pracovníci podpořit rozvoj rodinných konferencí?

Gabriela Pavlíková
koordinátorka rodinných konferencí, Amalthea, o.s., Pardubice

RODINNÉ KONFERENCE V ČESKÝCH PODMÍNKÁCH

Občanské sdružení Amalthea nabízí novou metodu sociální práce s rodinou tzv. rodinné konference.

Historie, zkušenosti a rozšíření rodinných konferencí

Součást metodiky rodinných konferencí, Amalthea, o. s.

Metodika rodinných konferencí

Rodina je odborníkem na svůj život, je na čase ji přizvat.
Amalthea, o. s.
2012

Rodinné konference - metoda a popis procesu

Metoda RODINNÝCH KONFERENCÍ, původně vyvinutá na Novém Zélandu, je dnes známá po celém světě a to pod řadou názvů - v angličtině jako Family Group Conferencing, Family Group Decision Making nebo Family Unity Meetings.
V českém prostředí je známá velmi zřídka, spíše jednotlivcům. Český právní řád ji jako metodu nezná, jako strukturovaný a jasný proces se v ČR systematicky nepoužívá. Pojem "rodinná konference" je velmi často nesprávně ztotožňován či zaměňován s pojmem "případová konference" či "případové setkání".

Syndikovat obsah