Metodika rodinných konferencí

Rodina je odborníkem na svůj život, je na čase ji přizvat.
Amalthea, o. s.
2012

Autorka:
Mgr. Kateřina Dunovská

Odborný garant:
David Svoboda, DiS.

Konzultanti:
Mgr. Michal Zahradník (Šance pro Tebe, o. s.)
Mgr. Alena Svobodová (Lumos)
Mgr. Ria Černá (Amalthea o. s.)

---------------------------------

PŘÍLOHA Č. 1
Návrh textu pro informační leták:
Naše rodina, naše problémy, naše řešení

PŘÍLOHA Č. 2
Historie, zkušenosti a rozšíření
rodinných konferencí ve světě
(K přečtení také zde http://www.vzd.cz/historie-zkusenosti-rozsireni-rodinnych-konferenci)

PŘÍLOHA Č. 3
Restorativní přístup v rodinných konferencích
---------------------------------

PřílohaVelikost
MetodikaRodinnychKonferenci.pdf759.28 KB
Rod.Konf_.PrilohaI..pdf37.34 KB
Rod.konf_.PrilohaII..pdf60.81 KB
Rod.Konf_.PrilohaIII..pdf51.85 KB