Zpráva VOP z návštěv zařízení pro výkon ústavní výchovy

Ačkoli se systematické návštěvy veřejného ochránce práv v zařízeních pro děti tradičně zaměřily na otázku respektování základních práv a svobod a na posílení ochrany před špatným zacházením, nemohl ochránce v této souvislosti opominout samotnou podstatu věci, tedy vlastní umisťování dětí do ústavních zařízení.

Ústavní výchova sice má být nařizována až jako krajní opatření, v České republice je však spíš samozřejmostí než výjimkou. Vedle výchovných problémů je přitom nejčastější nařizována z důvodů sociálních. V České republice stále chybí dostatečná síť preventivních nástrojů a podpůrných služeb, které by ohroženým rodinám pomohly překonat tíživou situaci a předešly odebrání dětí z rodinného prostředí. I přes opakované upozorňování stát dosud nezačal koncepčně řešit otázku sociálního bydlení, přestože nevyhovující bytové podmínky patří k nejčastějším důvodům odnětí dětí z rodiny. Důsledkem jsou i tak alarmující případy, kdy rodiče sami žádají o umístění svých dětí do ústavního zařízení, protože se ocitli v tíživé sociální situaci bez ubytování a nemají prostředky k zajištění základních potřeb dětí.
Stávající systém zasahuje do práva na rodinný život i jiným způsobem. Po umístnění dítěte do zařízení je snaha o zachování rodinných vazeb minimální, ať už jde o kontakty s biologickou rodinou či se sourozenci. To samé však mnohdy platí i při svěření dítěte do náhradní rodinné péče. V mnoha případech jsou od sebe sourozenci odděleni a jsou umístěni v různých zařízeních. Chybí snaha o společný pobyt, o udržení kontaktů. Přemísťování dětí se často děje, aniž by o tom dítě bylo dopředu informováno, dozvědělo se důvod přemístění a mohlo se k tomu vyjádřit. Nejsou zohledňovány jeho pocity a vazby s ostatními dětmi v zařízení, které se dítěti stalo domovem.

Některá zařízení jsou umístěna na odlehlých místech v nevyhovujících objektech, nicméně se ochránce setkal i s případy, které je možné označit za příklad dobré praxe. Například Dětský domov Ostrov a Karlovy Vary je umístěn v několika objektech a zejména v případě zařízení v Karlových Varech se jedná o rodinné domy v běžné zástavbě, což dětem umožňuje zapojit se do běžné společnosti.

Stručné shrnutí poznatků z návštěv a jejich porovnání se standardy péče, tj. s tím, jak by to mělo vypadat, najdete na http://www.ochrance.cz/fileadmin/user_upload/ochrana_osob/2012/Standardy...

Kompletní zpráva s podrobnostmi z návštěv zařízení pro děti je v příloze nebo ke stažení na http://www.ochrance.cz/ochrana-osob-omezenych-na-svobode/dokumenty/souhr...

Převzato z http://www.ochrance.cz/tiskove-zpravy/tiskove-zpravy-2012/pece-o-ohrozen...

PřílohaVelikost
Zprava z navstev 2012_skolska-zarizeni.pdf2.09 MB