Zpráva o plnění doporučení Rady Evropy ohledně práv dětí v ústavech

Práva dětí v ústavech

Zpráva o plnění Doporučení Rady Evropy Rec 2005(5) ohledně práv dětí žijících v institucionálních zařízeních.
Bragi Gudbrandsson

Zpráva shrnuje odpovědi z dotazníků z 42 členských států RE.

Převzato z http://www.coe.int/t/dg3/familypolicy/enfance/resinstitutions_en.asp

PřílohaVelikost
Report_on_implementing_CoE_Rec(2005)5.pdf394.01 KB