Zmapování a porovnání vnitrostátního systému pěstounské péče

Národní vzdělávací fond, o. p. s. – Centrum pro kvalitu a standardy v sociálních službách

Zpráva z výzkumu porovnávajícího systémy náhradní rodinné péče v různých evropských zemích a návrhy na legislativní změny v České republice. Výzkum se zamřeval na výběr, podmínky a přípravu pěstounských rodin a na standardy podpůrných služeb pro pěstounské rodiny.

Celý text výzkumu je v příloze, přílohy naleznete na http://www.mpsv.cz/cs/13409

Přezvato z http://www.mpsv.cz/cs/13409

PřílohaVelikost
Porovnani_systemu_PP.pdf492.7 KB