XVIII. CELOSTÁTNÍ SEMINÁŘ - AKTUÁLNÍ OTÁZKY PÉČE O DĚTI SEPAROVANÉ OD RODIČŮ (Brno)

26.09.2018
27.09.2018

Místo: Kancelář veřejného ochránce práv, Údolní 39, Brno, sál Otakara Motejla

Seminář, který pořádá TRIADA-Poradenské centrum je tradičním setkáním odborníků z organizací a institucí působících v oblasti sociálně-právní ochrany dětí. Od roku 2001 se koná pravidelně v podzimním termínu a stal se významnou odbornou akcí, jejíž program je zaměřen na oblast transformace systému péče o ohrožené děti, systematicky rozvíjí koncepční otázky a reflektuje aktuální situaci. Workshopy a vzdělávací programy přináší náměty a podněty k zavádění nových přístupů a metod do praxe a jsou akreditovány Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR.

K účasti na semináři jsou zváni odborní pracovníci veřejné správy, dětských domovů, dětských center, kojeneckých ústavů, zdravotnických i školských zařízení a organizací poskytujících odborné služby v oblasti sociálně právní ochrany dětí.

TEMATICKÉ OHRUHY 2018 :

Dětská traumata
Pěstounská péče prarodičů a dalších příbuzných
Přemístění dítěte – metody a techniky práce
Proces předávání dítěte z PPPD do následné péče
Umístění dítěte do PP a spolupráce s rodinou
Výchovná opatření v praxi OSPOD

Těšíme se na Vaše přihlášky co nejdříve, kapacita semináře je omezena. Přihlášky můžete zasílat elektronicky na vzdelavani@triada-centrum.cz

Kontaktní osoba pro přihlášky a organizační záležitosti:
Mgr. Viktor Janč, tel. 774 225 665,774 409 909
e-mail:vzdelavani@triada-centrum.cz
Na setkání s Vámi se těší tým pracovníků TRIADA-Poradenské centrum.

PřílohaVelikost
pozvánka2018seminar.pdf304.83 KB
prihlaska_na_seminar_2018.pdf205.76 KB