Vztahový labyrint v náhradní rodině

Vlastní rodina přijatých děti
Mgr. Veronika Uhlířová

Příručku vydalo Občanské sdružení Rozum a Cit, 2012

http://www.rozumacit.cz/sites/default/files/obcanske-sdruzeni/ke-stazeni...

Kontaktní adresa:
Na Výsluní 2271, 251 01 Říčany
e-mail: rozumacit@rozumacit.cz
www.rozumacit.cz

Převzato z http://www.rozumacit.cz/obcanske-sdruzeni/ke-stazeni/2013-01-21/prirucky...