Vztah mezinárodního osvojení a ústavní péče o děti v Evropě

Shihning Chou, Kevin Browne
Tato studie zkoumala vztah mezi mezinárodním osvojením malých dětí a ústavní péčí na základě dat ze 33 evropských zemí. 25 zemí poskytlo oficiální statistiky poměru domácího a mezinárodního osvojení a data o ústavní péči dětí do tří let.Výsledky ukazují vztah mezi mezinárodním osvojením (ve vysílající i přijímající zemi) a vysokým počtem dětí v ústavech. Údaje naznačují, že mezinárodní osvojení namísto aby počet dětí v ústavech snižovalo, může přispívat k pokračování užívání stavní péče.
Navrhuje přístup poskytování alternativních služeb pro děti oddělené od rodičů založený na respektu k právům dítěte.

Celá zpráva je ke stažení zatím pouze v anličtině.

PřílohaVelikost
Relationship_btw_Institutional_Care_and_Intl_Adoption.pdf140.15 KB