Význam uspokojování psychických potřeb dětí v pěstounské péči

prof. PhDr. Jarmila Koluchová DrSc., doc. PhDr. Irena Sobotková CSc.
Pediatrie v praxi 1/2004

Článek se zabývá vztahy dětí přijatých do pěstounských rodin k jejich biologickým rodičům i k pěstounům. Tyto vztahy jsou rozhodující pro nápravu psychické deprivace a pro vytvoření kladně prožívané identity dítěte. Dále jsou uvedeny námitky k návrhu profesionální pěstounské péče v České republice.

Pozn. Článek vyšel v r. 2004, tedy před přijetím novely zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, která zavedla pěstounskou péči na přechodnou dobu.

Převzato z http://www.pediatriepropraxi.cz/artkey/ped-200401-0004.php
Zveřejněno s laskavým souhlasem autorů a vydavatele

PřílohaVelikost
Vyznam_uspokojovani_psychickych_potreb_deti_v_pestounske_peci.pdf104.81 KB