Význam náhradného rodičovstva pre deti z detských domovov

Mgr. Elena Vaňová, SPDDD Úsmev ako dar
Mosty rodine, č. 3/2011

Láskyplný vzťah so všetkými uvedenými atribútmi je možné vytvoriť iba v rodine. V podmienkách detského domova, kde je veľa detí a striedá sa personál, je nemožné dosiahnuť pre každé dieťa potrebnú stabilitu a intenzitu naplňania potrieb. Preto sú hlavne deti v útlom veku umiestňované do rodín - pestúnskych a profesionálnych.

Celý článek je v časopise Mosty k rodine 3/2011 a je možné si ho přečíst na http://issuu.com/usmevakodar/docs/mosty4/9