Vývoj náhradnej starostlivosti na Slovensku od roku 1989 alebo odštátňovanie detí

V apríli 2013 bola zverejnená nová štúdia alebo aj príbeh o vývoji náhradnej starostlivosti alebo odštátňovaní detí, na ktorej pracovalo v uplynulom roku mnoho odborníkov zo Slovenska.

Štúdia vznikla z kvalitatívneho výskumu s 22 odborníkmi(-čkami) v rámci bilančného projektu Návratu, ktorého cieľom bolo zmapovať doterajší vývoj náhradnej rodinnej starostlivosti o deti.

Výskum popísal základné fakty, ale aj nové skutočnosti o vývoji deinštitucionalizácie ústavnej starostlivosti, ktorá je stále ťažiskovou formou starostlivosti o deti a mládež bez potrebného rodinného zázemia.

Štúdia predstavuje „nekonečný príbeh“ s autentickými výpoveďami kľúčových aktérov – predstaviteľov(-liek) / expertov(-tiek) z neziskovej sféry, štátnej administratívy, štátnych a neštátnych detských domovov, vrátane odborných kruhov.

V štúdii nechýba analýza ďalších dát, osobné výpovede „z terénu“, ako aj verejná mienka na tému náhradného rodičovstva, a je stvorená ako zdrojový materiál o aktuálnych problémoch sociálno-právnej ochrany detí a náhradného rodičovstva na Slovensku.

Štúdia je určená pre odbornú, ale aj zainteresovanú verejnosť.
Tlačovú správu z tlačovej konferencie Odštátňovanie detí nájdete na: http://web.changenet.sk/aa/files/4221973d3c28b786b2f06b680c02cab0/Tlacov...

Celá štúdia je k dispozícií na adrese: http://web.changenet.sk/aa/files/4221973d3c28b786b2f06b680c02cab0/Tranfo...