Vývoj dětí v náhradních formách péče

Radek Ptáček, Psychiatrická klinika 1. LF UK a VFN
Kuželová Hana, Ústav lékařské biologie a genetiky 2. LF UK
Libuše Čeledová,Ministerstvo práce a sociálních věcí

Vzhledem k tomu, že v České republice se do náhradních forem péče umisťuje velké množství dětí, podpořilo Ministerstvo práce a sociálních věcí v období let 2010 - 2011 výzkumný projekt s názvem „Vývoj dětí a jejich potřeb v náhradní rodinné a výchovné péči v kontextu současného společenského vývoje“, realizovaný Psychiatrickou klinikou 1. LF UK a VFN v Praze. Cílem výzkumu bylo zmapování vývoje dětí a jejich potřeb v náhradní rodinné a výchovné péči.
Předkládaná publikace shrnuje základní poznatky o vlivu náhradní výchovné péče na vývoj dětí, publikované jak v domácí, tak zahraniční odborné literatuře, a dále jednotlivé oblasti doplňuje konkrétními poznatky získanými v rámci uvedeného výzkumného projektu.

Převzato z http://www.mpsv.cz/cs/7241

PřílohaVelikost
Vyvoj_deti_v_nahradni_peci.pdf1.12 MB