Výcviky pro odborníky pracující s dětmi, které trpí poruchami attachmentu

SOS dětské vesničky ve spolupráci s Attachmentovým centrem ATTA otevírají na podzim 2018 dva ucelené výcvikové programy zaměřené na problematiku práce s dětmi, které prožily komplexní vývojové trauma a trpí poruchami ve vytváření citového pouta - attachmentu.

V českém prostředí se jedná o zcela unikátní výcvikové programy, které propojují nejnovější poznatky o vlivu komplexního vývojového traumatu na vývoj mozku zanedbávaných, týraných a zneužívaných dětí (Daniel Siegel, Bessel Van der Kolk, Jonathan Baylin) s poruchami chování (Daniel Hughes), které tyto děti často vykazují. Účastníci programů se seznámí jak s možnostmi diagnostiky poruch attachmentu, tak s účinnými terapeutickými postupy, jak těmto dětem pomoci (Dyadic Developmental Psychotherapy - DDP, Theraplay, filiální terapie, využití dotykové terapie, práce s traumatem, zpracování historie) a obdrží autorské materiály ke studiu.

Jeden výcvikový program je určen sociálním pracovníkům a zaměřuje se na poradenství v dané oblasti, druhý výcvikový program je určen terapeutům a zaměřuje se na terapii poruch attachmentu. V rámci tohoto programu budou 8 výcvikových dní vést mezinárodní trenéři DDP; terapeuti tedy budou mít zcela ojedinělou možnost získat mezinárodně platné certifikáty DDP Level I a DDP Level II ( více informací o DDP můžete nalézt v angličtině na https://ddpnetwork.org/)

Více informací je na http://www.sos-vesnicky.cz/aktuality/?page=1#New288