Výběrové řízení - ředitel/ka odboru sociálního začleňování MPSV

MPSV vypisuje výběrové řízení na pozici ředitele/ředitelky odboru sociálního začleňování. Přihlášky je možno podávat do 31.7.2014. Více informací na
http://www.mpsv.cz/cs/18435