Veletrh dobré praxe - prezentace

Příspěvky k dispozici zde http://www.mpsv.cz/cs/14342

Ministerstvo práce a sociálních věcí zveřejnilo prezentace přednášejících Veletrhu dobreé praxe, který proběhl v prosinci 2012 v Národním technickém muzeu v Praze a to se zahraniční účastní z Dánska, Německa, Nizozemí, Norska, Polska, Slovenska, Rumunska a Velké Británie. Byly představeny systémy sociálně-právní ochrany daných zemí, workshopy a promítány filmy s danou tematikou.
--------------
V současné době se texty překládají do češtiny.
Mimo jiné je zde i prezentace PhDr. Slávky Bertové z Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny SR obsahující zajímavé statistické údaje o sociálě-právní ochraně na Slovensku (ve slovenštině).