Úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod

Tato úmluva, známá jako Evropská úmluva o lidských právech (ECHR), chrání občanská a politická práva, a obsahuje základní hodnoty Rady Evropy .

Článek 1 uvádí, že články Úmluvy by měl "platit pro všechny v rámci své jurisdikce".
I když text této úmluvy obsahuje několik specifických odkazů na děti, některé jeho články byly použity Evropským soudem pro lidská práva a Evropskou komisí na ochranu a podporu dětských práv.

Články, které jsou nejčastěji využívány k ochraně dětí, jsou čl. 2 (právo na život), čl. 3 (zákaz mučení), čl. 4 (zákaz otroctví a nucené práce) Článek 5 (právo na svobodu a bezpečnost), článku 6 (právo na spravedlivý proces) a čl. 8 (respektování soukromého a rodinného života). Hodně z judikatury vztahující se k Úmluvě a týkající se násilí na dětech se soustřeďuje na tělesné tresty, ale má přímý význam pro trestání veškerého násilí na dětech.

PřílohaVelikost
003700.pdf152.45 KB