Typologie následků psychické deprivace

Zdeněk Matějček
Psychiatrické centrum Praha

V šedesátých letech na podkladì sledování psychického vývoje dětí v rùzných zařízeních tehdejší kolektivní výchovy byl učiněn pokus o rozlišení několika typů následků psychické deprivace. Nově byl učiněn podobný pokus při výzkumném šetření skupiny 56 bývalých chovancù dětských domovů, kteří v současné době dosáhli již středního dospělého věku. Nálezy podporují představu o vztahu mezi deprivační situací lidského jedince v dětství a pozdějším vývojem jeho osobnosti. Mezi oběma verzemi typologie možno nalézt celou řadu spojitostí. V běžných ukazatelích sociální adaptace se výzkumná skupina odchyluje nepříznivým směrem.
Diferencujícím činitelem se jeví i schopnost spolupracovat ve výzkumném šetření tohoto typu. Projevuje se však zvláště zřetelně i vliv pohlaví na zpracování následků psychické deprivace ve vývoji osobnosti dnes dospělých sledovaných osob.

Převzato z http://www.tigis.cz/PSYCHIAT/PDF/Psych297.pdf

PřílohaVelikost
Typologie_nasledku_psychicke_deprivace.pdf212.32 KB