Televizní program přispěl k transformaci ústavní péče v Bulharsku

UNICEF
V dokumentu UNICEF je popsána zkušenost z Bulharska, kde využívali televizní program ke zvýšení povědomí o dětech v náhradní péči a pro fundraising. Program spojoval ochranu práv dětí, fundraising a komunikační strategie s cílem ovlivnit deinstitucionalizaci v Bulharsku Program přispěl k rostoucímu zájmu veřejnosti o problematiku a změnu přístupu veřejnosti k ústavní péči. Přispěl také k revizi systému péče o ohrožené děti a uvolnění zdrojů z rozpočtu na reformu a uzavření šesti ústavních zařízení v Bulharsku.

Celý článek je součástí dokumentu UNICEF, který je ke stažení na http://bettercarenetwork.org/bcn/details.asp?id=23897&themeID=1002&topic...